Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Anna Nilsdotter. FOTO: Wateraid

Anna Nilsdotter ny chef för Wateraid

Cirkulation 7/20

När Anna Nilsdotter tillträdde som generalsekreterare för biståndsorganisationen Wateraid Sverige i mitten av oktober blev hon den svenska organisationens tredje chef sedan den introducerades i Sverige 2009.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Berätta om din egen bakgrund.

– Jag är statsvetare i grunden och har jobbat med olika ledar- och chefsuppdrag, både inom civilsamhället och inom näringslivet de senaste 20 åren. Jag har jobbat både med miljö och med mänskliga rättigheter, så hela spannet inom hållbarhet kan man säga.

Det har bland annat varit Amnesty och Naturskyddsföreningen för dig tidigare?

– Ja, jag har bland annat varit ordförande för svenska Amnesty och jag har varit vice vd för Enact Sustainable Strategies som är ett av Sveriges största hållbarhetskonsultbolag och jag har varit kommunikationschef och kanslichef hos Naturskyddsföreningen. Sedan har jag även drivit eget i omgångar.

Varför blir det Wateraid och vattenfrågor för dig nu?

– Jag söker mig till roller där jag känner att jag kan påverka viktiga samhällsfrågor i så hög utsträckning som möjligt. Jag tycker att Wateraid är en otroligt spännande organisation som har väldigt mycket kompetens, som fungerar som en spjutspets inom det här området och som inte bara jobbar med att praktiskt bygga lösningar på plats utan också jobbar med att påverka lokala myndigheter och politiker för att man ska arbeta på ett klokt sätt med vattenfrågan. Wateraid har ett bra helhetsperspektiv och väldigt fina resultat världen över.

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

– Sedan är både vatten, hygien och sanitet så otroligt brännande aktuella frågor. Både utifrån klimatkrisen och coronapandemi och annat. Det känns som otroligt viktiga samhällsfrågor att jobba med.

Var tycker du att Wateraid Sverige står idag?

– Jag uppfattar att Wateraid vuxit väldigt framgångsrikt från en väldigt liten organisation till att idag vara en mellanstor organisation med hög trovärdighet, gott anseende och väldigt kompetent personal. En organisation som står stadigt och har lyckats väl bakåt. De utmaningar som kommer nu är att fortsätta den här tillväxten. Det finns ett intresse i styrelsen att bredda verksamheten till övriga Norden. Där har svenska Wateraid ett uppdrag från den internationella federationen att göra så när det är möjligt. Det skulle jag väldigt gärna ta mig an.

– Jag tänker också att ju mer pengar man kan samla in desto bättre är det. Så att vi får ännu fler strategiska partnerskap med näringslivet och för­stås väldigt gärna inom VA-sektorn. Jag tänker också att organisationen kan bli ännu bättre på påverkansarbete. Att se till att de här frågorna kommer upp på dagordningen både för näringslivet och för politiken.

Wateraid Sverige har inte lyckats bli ­riktigt så etablerat bland dem som arbetar med vattenfrågor, som till exempel Water­aid i Storbritannien är. Har du några tankar om hur du ska kunna utveckla sådana samarbeten?

– Inte så specifikt. Jag har noterat samma sak. Jag tänker att det borde finnas en stor potential här att arbeta vidare med. Jag sitter inte på några färdiga lösningar men jag har i mina tidigare roller arbetat mycket som rådgivare i hållbarhetsfrågor, till exempel med intressentdialoger. Det vore intressant att bjuda in ett antal representanter från branschen för att höra med dem om hur de samverkat med Wateraid hittills, vad de själva ser för möjligheter framåt och utifrån det se om vi kan tänka ut några intressanta idéer för fördjupade samarbeten.

Annons Wateraid