Annons Kamstrup 2024

Andreas Carlson Infrastruktur- och bostadsminister FOTO: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Andreas Carlson har tagit emot Vattenutredningens betänkande

VA-aktuellt

Den 21 november överlämnade Vattenutredningen sitt betänkande till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson. Utredningen har sett över hanteringen av vattenfrågor vid planläggning och byggande.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Utredningen ”En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande”, (SOU 2023:72), har överlämnats till regeringen. Svenskt Vatten ser problem med hanteringen av dagvattenfrågor.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid