Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Jonas Håkansson

Alternativt vatten allt vanligare

Cirkulation 3/20

Fler och fler kommuner kommer igång med erbjudande om alternativ vattenförsörjning när det är bevattningsförbud, eller när abonnenterna uppmanats att spara på vattnet. ­Cirkulations minienkät visar också att det är tämligen riskfritt att bryta mot förbuden.

Text/Tomas Carlsson

Nederbördssituationen 2018 och 2019 gav sådan torka att de allra flesta kommuner fick brist på vatten eller kom nära vattenverkens produktionstak. Framförallt 2018 var medeltemperaturen extremt hög och det blev en rekordsommar också vad gäller hur ihållande värmen var. Samtidigt blev det också rekordtorrt i nederbörd räknat. Stora områden hade mindre än hälften av normal nederbörd.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid