Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Alexander Keucken ordförande för vatteninnovationer

VA-aktuellt

Den europeiska samarbetsorganisationen Eureau har utsett Vivabs tekniska utvecklingschef Alexander Keucken till ny ordförande för arbetsgruppen som fokuserar på innovationer inom vattensektorn.

Arbetsgruppen består av tio personer från olika länder anslutna till Eurau. Samarbetsorganisationen ser innovation som ett viktigt verktyg för att hjälpa vattensektorn med att möta utmaningarna i FN: s hållbara utvecklingsmål, anpassa sig till klimatförändringarna och att följa lagstiftningen. 

 – Det är glädjande för oss att vi har fått en representant på internationell nivå.  Jag hoppas att uppdraget ska medföra nya perspektiv både för Vivab men även nationellt, säger Vivabs vd Margareta Björksund-Tuominen, i ett pressmeddelande.

I maj 2018 antog Eureau:s generalförsamling en innovationsstrategi som är utgångspunkt för arbetsgruppen. Med hjälp av strategin är målen att: 

  • behovslistor för VA-verksamheter tas fram 
  • förslag till innovationer inom vattensektorn presenteras för EU-kommissionen 
  • erfarenheter från Eureau-medlemmarnas forskningsprojekt ska kunna lyftas. 
     

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid