Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Foto: Pixhill.com

Akademiska testar rening mot antibiotika

VA-aktuellt

Akademiska sjukhuset i Uppsala kan bli det första sjukhus i Sverige testar ozonrening för att rena avloppet från antibiotika och mulitresistenta bakterier. En pilotanläggning tas i drift i december.

Globalt står sjukvården för en mindre del av de totala läkemedelsutsläppen, men även låga koncentrationer av antibiotika i vattenmiljöer räcker för att bakterier ska utveckla resistens. Dessutom kan antibiotikaresistens bildas redan på sjukhus.

– Koncentrationen är högst inom sjukvården, mycket beroende på att vi ofta måste använda antibiotika som slår ut många olika bakterier. För att minska uppkomsten och spridningen av antibiotikaresistenta bakterier krävs en helhetssyn. Det är viktigt att se om avloppsrening vid ”källan” kan bidra till en minskning av spridningen, inte bara ut i miljön men även i det långa loppet till människor och djur, säger Björn Olsen, säger professor och infektionsläkare på Akademiska sjukhuset i ett pressmeddelande.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid