Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

miljösamordnare

Akademiska sjukhuset väljer bort ozonrening

VA-aktuellt

De senaste åren har Akademiska sjukhuset i Uppsala testat flera olika tekniker för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester och multiresistenta bakterier. 2019 genomfördes ett pilotförsök med ozonrening på sjukhusområdet inom ramen för en studie. Resultaten visar att tekniken fungerar, men med för låg effekt och för stora driftsproblem för att kunna implementeras på sjukhuset.

– Vi har visat att det går att ozonrena orenat avloppsvatten innan det passerat ett vanligt reningsverk för att minska läkemedelsrester. Men minskningen med den testade tekniken är inte tillräcklig för att det ska vara praktiskt genomförbart på ett sjukhus som Akademiska i nuläget, säger Josef Järhult, docent och infektionsläkare, som lett studien, i ett pressmeddelande.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid