Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Även Askersund hoppar av Vättervatten AB

VA-aktuellt

Vätternvattenprojektet i Örebro län ser ut att drabbas av fler avhopp. Det ser ut att saknas majoritet i Askersund för att gå vidare med projektet och Hallsbergs kommun vill nu avvakta de nya förutsättningarna.

Allianspartierna i Askersund säger nu nej till att gå vidare med projekt Vättervatten. Även Vänsterpartiet har sagt nej tidigare. Inom Socialdemokraterna och Miljöpartiet lutar det också åt ett nej, enligt de ansvariga. Allianspartierna i Askersund anser att utredningen är otillräcklig och att den valda finansieringsmodellen skulle missgynna VA-abonnenterna i Askersund till förmån för Örebroarna.

Händelseutvecklingen där först Nora och Lindesbergs kommuner och nu Askersund, dragit sig ur bildandet av ett kommunalt bolag, Vättervatten AB, gör också att Hallsbergs kommun avvaktar med beslut. På kommunsstyrelsens sammanträde den 5 september beslutades att avvakta med beslut för att invänta nya handlingar från styrgruppen. Från såväl majoritet som opposition är det dock tydligt att Hallsberg vill genomföra projektet. Kommunerna har i sommar haft rekordlåga nivåer i nuvarande vattentäkten Tisaren.

I Örebro har kommunstyrelsen redan föreslagit kommunfullmäktige att godkänna besluten om bolagsbildande. Samtliga berörda kommuner ska ta beslut under september.

Projektet har utretts i nio års tid. Ett förslag till gemensamt vattenverk i Hallsberg presenterades i våras för de ansvariga av Sweco. När det gäller tunneldragning  fyra mil mellan Vättern (Askersund) och Hallsberg, har det framförallt varit en hel del arbete med att se till att dragningen inte krockar med gruvdriften i Zinkgruvan. Bergets kvalitet är i övrigt lämplig för att driva tunneln igenom, enligt utredningarna.

Förslaget till att bilda ett gemensamt bolag för åtta kommuner; Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Nora och Örebro, gick ut i våras. Bolaget krävs enligt utredningen för att kunna gå vidare med arbetet. Besluten har varit schemalagda för kommunfullmäktige i respektive kommun under september.

Idag förser Vättern cirka 270 000 personer med dricksvatten. Skara, Falköping och Skövde är redan idag kommuner som använder Vättern som vattentäkt på distans. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid