Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Ängelholms reningsverk byggs ut

VA-aktuellt

Ängelholms satsning Den stora VA-utgbyggnaden går vidare. Under året påbörjas en omfattande ombyggnation av kommunens centrala reningsverk.

I Ängelholm har det sedan några år tillbaka pågått en omfattande utbyggnad av VA-systemen. Nu har turen kommit till reningsverket i Nybroskogen som ska byggas om med en budget på 120 miljoner kronor. Verket ska byggas ut till en kapacitet motsvarande 60 000 pe jämfört med dagens 37 000 pe.

Kommunen är expansiv med en stark befolkningstillväxt om många byggprojekt på gång.

Totalentreprenören AF Bygg Syd räknar med att verket ska stå klart efter ombyggnaderna för provdrift i oktober 2019. Hela om- och tillbyggnaden genomförs med verket i full drift under tiden.

Projektet Den stora VA-utbyggnaden påbörjades 20112 och ska pågå till och med 2022. Totalt investeras 800 miljoner kronor under perioden. En stor del i ledningsnät med bland annat tio mil helt nya ledningsdragningar, nya pump och tryckstegringsstationer samt en inkoppling till Sydvattens dricksvattennät som gjordes klart 2015. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid