Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Åtgärdsprogrammen skickas till regeringen

VA-aktuellt

I fredags skickade samtliga vattendelegationer in reviderade förslag på åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer till regeringen. Nu återstår regeringens prövning.

Nu skickar samtliga vattendelegationer in reviderade förslag på åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer.

– Vi ser positivt på att det finns ett brett engagemang för vattenförvaltningen och vi tror att prövningen kan leda till en tydligare politisk förankring och acceptans av åtgärdsprogrammen, säger Lisa Lundstedt, vattenvårdsdirektör i Bottenvikens vattendistrikt, i ett pressmeddelande.

Prövningen kan leda till att regeringen fastställer hela eller delar av åtgärdsprogrammen. Det kan också innebära att regeringen beslutar att till exempel vattenmyndigheten ska ta fram ett nytt förslag.

– Beslutet från vattendelegationen innebär att vi avstår från att fastställa såväl nytt åtgärdsprogram som ny förvaltningsplan och nya miljökvalitetsnormer. Vi bedömer att det underlättar regeringens prövning av helheten. Samtidigt ger det en signal om att prövningen behöver gå snabbt så att inte genomförande av åtgärder och revidering av normer skjuts för långt på framtiden, säger Hanna Tornevall, biträdande vattenvårdsdirektör i Västerhavets vattendistrikt.

I maj bekräftade miljö- och klimatminister att regeringen i god tid skulle ta upp åtgärdsförslagen till prövning. Ett formellt regeringsbeslut om prövning kom först 19 november.

– Vattenmyndigheterna kan alltså lugnt avvakta regeringen beslut, bekräftade Åsa Romson i en frågestund i riksdagen den 1 december.

Enligt Miljöbalken ska Sverige ha fattat sina beslut om vattenförvaltningen för åren 2015–2021 senast den 22 december 2015. I beslutet som kom den 19 november förtydligas att det är de uppdaterade versionerna av åtgärdsprogrammen, inte samrådsversionerna som ska ligga till grund för prövningen. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid