Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Åtgärdsprogrammen klara och träder i kraft

VA-aktuellt

Ett år försenat har nu vattendelegationerna i de fem vattendistrikten fattat beslut om nya åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljökvalitetsnormer för Sveriges vatten.

– Vattenförvaltningens åtgärdsprogram är en förutsättning för arbetet med att nå de svenska miljökvalitetsmålen. Att de nu är beslutade innebär ett viktigt steg på vägen mot att uppnå dessa. Åtgärdsbehovet är fortsatt stort på många områden och det kommer att krävas stora insatser och förstärkta resurser för att klara de utmaningar som ligger framför oss. Exempel på detta är åtgärder för att få bukt med övergödningssituationen, säger Mats Wallin, vattenvårdsdirektör i Norra Östersjöns vattendistrikt, i ett pressmeddelande.

De åtgärdsprogram som ursprungligen lades fram för ett år sedan är nu ändrade utifrån regeringens beslut. Några nyheter jämfört med de förslag till åtgärdsprogram som var ute på samråd under 2015 är:

  • Åtgärdernas koppling till miljökvalitetsnormerna och de svenska miljökvalitetsmålen ska vara tydligare
  • Åtgärder riktade till Jordbruksverket ska genomföras inom ramen för befintlig budget för vattenåtgärder i Landsbygdsprogrammet
  • De ekonomiska konsekvenserna av åtgärdsprogrammet ska vara tydligare fördelade på olika aktörer
  • Konsekvenserna för energisystemet vad gäller produktion av vattenkraft samt balans- och reglerkraft är enligt vattenmyndigheterna redovisat på ett mer överskådligt sätt

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid