Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Lynettens reningsverk. FOTO: BIOFOS

Återvinning av fosfor vid danska reningsverk

VA-aktuellt

Ragn-Sells har tecknat ett avtal med Danmarks största avloppsverksamhet Biofos. Under en 20 års period vill parterna utvinna fosfor ur 20 000 ton slamaska med Easyminings teknik Ash2phos.

Kommunalägda Biofos renar avloppet för 1,2 miljoner danskar i Köpenhamnsområdet vid tre reningsverk; Lynetten, Avedøre och Damhusåen.  I det nya samarbetet är det tänkt att Ragn-Sells använder askan från Biofos förbränning av avloppsslam och återvinner den genom Easyminings Ash2phos-teknik. Ragn-Sells kommer också enligt planerna att återvinna fosfor från Biofos deponier. För ändamålet planeras just nu en fosforåtervinningsanläggning i Helsingborg, Sverige.

– Vi har tittat på många lösningar för fosforåtervinning och tror att den teknologin som Ragn-Sells och Easymining har är den mest effektiva vilket kommer ge den högsta återhämtningsgraden. Det ger oss möjlighet till ansvarsfull materialåtervinning av både fosfor och samtidigt järn och aluminium från våra deponier, säger Søren Heegaard, ekonomichef vid Biofos, i ett pressmeddelande.

Avtalet innebär att båda parter förpliktigar sig till att undersöka närmare villkor för att Easymining med Ash2phos-tekniken kan utvinna fosfor ur 20 000 ton aska under 20 år från Biofos askproduktion och askdeponier. Biofos har som mål att alla restprodukter från kärnprocesserna återanvänds eller kommer till nytta senast år 2025.

På Ragn-Sells ser ledningen avtalet som en del i den cirkulära ekonomin.

– Det här är ett stort och viktigt steg för fosforåtervinning i Norden. Fullt implementerad, kan den här lösningen ersätta nästan tio procent av Danmarks nuvarande import av jungfruligt fosfat, säger Anders Kihl, affärsområdeschef New Value Chains inom Ragn-Sells. 

Biofos har bränt avloppsslam vid Lynetten och Avedøre sedan 1970-talet. Askan har deponerats. Uppskattningsvis finns cirka 280 000 ton aska i Biofos deponier.

– Det kan man kalla att vara framsynt, för nu har vi en jättefosforbank liggandes på våra fastigheter, som för det mesta innehåller nio procent fosfor. Den ser vi fram emot att skörda under de kommande åren, säger Søren Heegaard. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid