Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Magnus Eliasson

Ångturbin tar hand om gasöverskottet

Cirkulation 3/17

Istället för att fackla bort gas när produktionen av fordonsgas inte tar allt används gasen nu för att driva en ångturbin vid Slottshagens reningsverk i Norrköping.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Projektledare Roger Allen och driftchef Magnus Eliasson är rättframma med ångturbinsinstallationen vid Slottshagens reningsverk. Det handlar om att inte slösa bort dyrbar energi när produktionen vid reningsverket ökar. Det är däremot inte någon särdeles bra affär i kronor räknat, även om investeringen kanske kan gå jämnt ut på ett antal års sikt.

– Vi producerar fordonsgas vid en uppgraderingsanläggning på verket. Det har vi gjort länge och tanken är att vi ska fortsätta med det, berättar Magnus Eliasson när Cirkulation besöker Slottshagen en fredag i mars.

Det finns dock en ekvation som måste lösas. För närvarande sjunker efterfrågan på fordonsgas från Slottshagen något, samtidigt som produktionen av biogas ökar tack vare effektiviseringar och en förbättrad produktion. Under 2016 facklades en gigawatt-timme, det eldades bokstavligen för kråkorna.

– Vi beräknar att fordonsgaskonsumtionen inte kommer att öka i närtid, säger Magnus Eliasson.

Slottshagens reningsverk invigt 1958 var det största i landet när det byggdes och räknas fortfarande bland de tio största i landet. Maxkapaciteten ligger på motsvarande 200 000 pe och verket tar emot cirka 45 000 kubikmeter avloppsvatten varje dygn. Verket tar också hand om allt slam som produceras på de kommunala reningsverken i kommunen. Cirka 1 000 ton slam per månad produceras vid Slottshagen. Redan för tio år sedan fick verket också tillstånd för att ta emot matrester från skolor och storkök för att kunna producera ytterligare mängder biogas. Den första tankstationen för kommunens fordonsgasbussar invigdes redan 2004.

Ingeli Karlholm, utredningsingenjör på Norrköping Vatten och avfall började med att utreda ett alternativ med gasmotor för att ta tillvara överproduktionen av gas. Beslutet blev att istället för en gasmotor så kombineras en gaspanna med en ångturbin för att ta tillvara energin.

– Det går inte riktigt att räkna ihop men vi investerar i ett miljöprojekt, säger Magnus Eliasson.

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

Projektledaren Roger Allen håller med.

– Vi kan gå runt som tidigast först efter åtta år, säger han.

De konstaterar att det är lite ovant att hantera den principen på maskindriften.

Målet är att göra något av överskottet som inte är jättestort men ändå tillräckligt för att det ska upplevas som slöseri att inte ta tillvara nu när det inte riktigt finns tillräcklig avsättning för gasen.

– Grundtanken är att producera så mycket fordonsgas som går åt och att sedan inte bara elda för kråkorna längre, säger Magnus Eliasson.

Beslutet om anläggningen togs tidigt 2016 och nu är den klar att tas i drift. Leverantör är Norrköpingsföretaget Againity och ett avtal är skrivet där installationen på Slottshagen blir en referensanläggning för företaget. Företaget får chansen att visa tekniken för andra intresserade samtidigt som Norrköping Vatten och Avfall får lite bättre villkor.

– Det finns ett utpräglat intresse i Sverige för detta. Det kommer hit flera och tittar redan när vi driftsätter, säger Roger Allen.

Systemet bygger på en lågtemperatursturbin och en välkänd teknik: ORC, Organic Rankine Cycle. En ångturbin sätts i rörelse av het ånga, roterar och driver en generator som producerar elektricitet.

Rötgasen från rötkamrarna delas nu upp i två huvudsakliga flöden. Huvuddelen går till uppgraderingsanläggningen medan överskottet i första hand går till turbinen, i sista hand finns naturligtvis facklingsmöjligheten kvar. Biogasen från rötkamrarna matas till en brännare som förbränner gasen och generar värme till en gaspanna med en effekt på 1 700 kW. Pannan värmer vatten i en sluten vattenkrets till 140 grader. Det heta vattnet leds in i en ackumulatortank. Därifrån matas hetvattnet till turbinen som omvandlar en del av värmeenergin till elenergi. Den resterande värmen växlas över till en annan vattenkrets som används för att värma rötgaskamrarna.

– Anläggningen styrs automatiskt av att det blir fullt i uppgraderingsanläggningen. Då ska turbinen hoppa igång, säger Roger Allen när han visar upp anläggningen som är byggd i en blå container nära rötkammaren.

Driftsättningen av den nya ångturbinsanläggningen på Slottshagen sker i mitten av april. Investeringen är på tre miljoner kronor och då inkluderas alla kring arbeten i det priset som rördragning, övriga installationer och ett femårigt serviceavtal. Det har också dragits upp en ny skorsten i rostfri stålplåt.

Nu väntar bara Roger Allen och Magnus Eliasson på att få optimera driften av ångturbinsanläggningen.

Annons Wateraid