Annons Kamstrup 2024

FOTO: Uppsala Vatten och Avfall

Försvarsmakten döms till PFAS-skadestånd

VA-aktuellt

Försvarsmakten döms att betala över 37 miljoner kronor i skadestånd för PFAS-föroreningen i Uppsala Vattens vattentäkt i Stadsträdgården, Uppsala.

Text/Erik Winnfors Wannberg

I en ny dom från Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt bedömer rätten att Försvarsmakten är skadeståndsansvarig för PFAS-föroreningen i Uppsala Vattens vattentäkt i Stadsträdgården. Staten ska genom Försvarsmakten betala Uppsala Vatten och Avfall AB 37 219 634 kr jämte ränta. Dessutom ska Försvarsmakten betala Uppsala Vatten och Avfalls rättegångskostnader.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid