Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Bräddningsmagasinet vid Hässleholms reningsverk

Hässleholms reningsverk håller undan

VA-aktuellt

Hässleholm Miljö förbereder sig på en långvarigt ansträngd situation på grund av Finjasjöns höga vattenstånd och de allmänt höga vattenflödena i naturen. Läget är ansträngt men stabilt.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Finjasjön centralt i Hässleholm har under flera dagar haft snabbt stigande vattennivåer. Vattennivåerna har stigit extremt snabbt under de senaste dagarnas nederbörd och snösmältning. Detta efter att redan tidigare legat på höga nivåer, har Cirkulation kunnat rapportera tidigare.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid