Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Mclean/unsplash

Värmeåtervinning ur avlopp kan skapa reningsproblem

VA-aktuellt

Forskare vid KTH varnar i en debattartikel för att värmeåtervinning ur avloppsvatten vid fastigheter, kan få stora negativa konsekvenser för reningsverkens förmåga.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Forskare vid KTH varnar för besvärliga systemkonsekvenser om värmeåtervinning ur avloppsvatten på fastighetsnivå skulle kunna skapa stora målkonflikter.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid