Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Ytterligare en satsning på miljöteknikexport

VA-aktuellt

Regeringen har gett Exportrådet i uppdrag att genomföra en särskild satsning på miljöteknik för att stödja små svenska miljöteknikföretag. Uppdraget som är en del av regeringens särskilda satsning på miljöteknik omfattar 48 miljoner kronor under perioden 2011-2014.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid