Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Ystad bygger ut reningsverk

VA-aktuellt

Ystads kommun är för närvarande inne i en samrådsprocess inför en större utbyggnad av Ystads centrala reningsverk.
Reningsverket uppfördes 1966 och har idag cirka 33 200 personer anslutna. En förväntad befolkningsökning och kompletterande anslutningar av befintlig bebyggelse i kombination med verkets ålder gör att verket är i behov av en omfattande upprustning och ombyggnation. Både processdelen och slambehandlingen kommer byggas ut.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid