Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Xylem förvärvar MJK

VA-aktuellt

Xylem har förvärvat MJK Automation A/S med säte i Naerum i Danmark. MJK tillverkar nivå- och flödesmätare samt styr- och mätutrustning för renvatten- och avloppsvattenapplikationer. Bolaget omsätter 65 MDKR årligen.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid