Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Vide renar enskilda avlopp

VA-aktuellt

I finska Ingå byggs en anläggning för att omhänderta hushållsavlopp där ett fält med odlad vide ska ta hand om näringsämnen. Sex hushåll ska anslutas till anläggningen som kräver 120 meter videträd.
Avloppsvattnet ska först ledas till en avloppsbrunn för slamavskiljning. Sedan ska viden förbruka det vatten och näringsämnen som leds därifrån. Träden huggs ner vart tredje år.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid