Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Veligt om vatten i Sjöbo

VA-aktuellt

Sjöbo kommun öppnar för nya utredningar om kommunens framtida vattenförsörjning. Nu föreslår kommunsstyrelsens arbetsutskott att en utredning om anslutning till Sydvatten som startades 2009 ska färdigställas innan andra alternativ utreds.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid