Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Vattnet i Lysvik undersöks vidare

VA-aktuellt

Det är fortsatta bekymmer för Sunne kommun när det gäller vattenkvaliteten i det lilla samhället Lysvik. Efter att förnyad provtagning gett anmärkning på mindre mängder koliforma bakterier i utgående vatten och även på nätet, vågar inte kommunen släppa restriktionerna. Problemen började vid en provtagning 27 augusti som visade på förekomst av mikroorganismer i samhällets vattendistribution.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid