Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Vattenfrågorna är viktiga i årets EU-val

Cirkulation 3/09

Vattenfrågorna har fått större utrymme än tidigare under den här mandatperioden i EU-par­lamentet. Flera viktiga lagar har gått igenom och börjar nu successivt att tillämpas i Sverige med vattendirektivet i spetsen. Under nästa mandatperiod väntar flera utmaningar.

Hälsa och miljö är två av de områden där lagarna i huvudsak bestäms av EU. Det innebär att EU-parlamentet påverkar mycket av det som görs till vardags på VA-verken. Processer och teknik är helt enkelt medel för att uppfylla olika EU-krav.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid