Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Vattenförvaltning fungerar bättre decentraliserad

VA-aktuellt

Vattenförvaltning fungerar bättre när den politiska makten är decentraliserad och när hjälp att implementera god vattenförvaltning är välkoordinerad, hjälp behövs också för att anta mer avancerade klimatförändringsstrategier.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid