Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Vattendirektivet: Hushållen får betala mest för åtgärderna

Cirkulation 2/09

Hushållen får bära huvuddelen av kostnaderna för att minska ­övergödningen. Avloppsreningsverkens utsläpp av fosfor och kväve ska reduceras med ytterligare cirka 50 procent. Kraven på enskilda ­avlopp skärps betydligt. Det är de viktigaste förslagen i Norra Östersjöns vattendistrikts åtgärdsprogram, som nyss gått ut på remiss.

I början av mars gick de fem vattenmyndigheternas olika förslag för de närmaste sex åren ut på remiss. VA-tidskriften Cirkulation har haft möjligheten att förhandsgranska en del av materialet. I vår granskning koncentrerar vi oss på Sveriges minsta vattendistrikt som med sina när­mare tre miljoner invånare har den största befolkningstätheten kombinerat med relativt små vattenresuser; Norra Östersjön.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid