Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Vanlig utbyggnad, ovanlig uppföljning

Cirkulation 6/08

Utbyggnaden av kväverening vid Sjöstadsverket i Karlstad är inte unik i genomförandet ­eller tekniken. Ovanlig är istället den ganska noggranna utvärde­ring som gjordes efter projektet i form av en PM.

Kväveutbyggnadsprojektet vid Sjöstads­verket i Karlstad avslutades definitivt i oktober 2007 då det var garantibesiktning. Det var slutet på en lång resa som fick en trevande inledning 1992 med en utredning om kvävereduktion. Sedan dess har diskussionerna gått lite i vågor och också legat nere helt i långa perioder ­under 1990-talet. Sedan projektering och senare bygge väl kom igång 2002 så har mycket fungerat bra.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid