Annons Kamstrup 2024

Vätterns vatten till Örebro län

Cirkulation 3/12

Sju kommuner i Örebro län utreder en ny gemensam ­dricksvattenförsörjning. Tanken är att leda ­vatten från Vättern vid Askersund genom tunnlar och ledningar. En fördjupad ­förstudie finns nu klar.

Örebro kommun har idag ingen idealisk råvattentäkt. Vattnet från Svartån ser ut ungefär som namnet antyder efter att ån runnit genom bördiga jordbruksmarker ner mot Örebro. Genom beredning i vattenverk och konstgjord infiltration producerar man ändå ett bra dricksvatten men det är nödvändigt att utreda alternativ på längre sikt. Kom­munen är en av dem som är drivande i det projekt med dricksvatten från Vättern som även samlar Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och Nora.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid