Annons Kamstrup 2024

VA-verksamheten i Strängnäs polisanmäls

VA-aktuellt

Strängnäs kommun låter nu polisen utreda om det förekommit oegentligheter inom kommunens VA-verksamhet. Kommunen vidtar även andra åtgärder.
En intern kontrollgrupp skapas, med kompetens inom ekonomi, juridik och kvalitetsfrågor. Kontrollgruppen kommer att fylla en viktig funktion i större projekt med uppdraget att löpande säkra upp att projekt drivs i enlighet med kommunens riktlinjer.
– Vi stärker alltså projektorganisationen ytterligare, så att alla större projekt har en projektgrupp, en styrgrupp och en fristående controllerfunktion, säger kommunchef Peter Lundberg i ett pressmeddelande.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid