Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

VA-taxeutvecklingen fortfarande osäker

Cirkulation 3/10

Inom VA-branschen har det länge talats om behovet av ordentliga taxehöjningar. Men hittills har det inte hänt så mycket. Cirkulation har därför gett sig ut på spaning efter de länge förutspådda avgiftshöjningarna. Och passat på att undersöka hur det ser ut i några av grannländerna.

De senaste månaderna har många notiser i Cirkulation och på Cirkulation.com handlat om höjda VA-taxor för 2010. Innebär det ett trendbrott i den senaste tioårsperiodens i stort sett oförändrade VA-taxor? Återspeglar det förnyelsebehovet, anpassning till skärpta krav i vattendirektivet och/eller klimatförändringarna? Och hur ser det ut i andra länder som står inför samma utmaningar? För att få svar har vi gått igenom läget i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid