Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Utredningen om Havs- och vattenmyndigheten försenad

VA-aktuellt

Regeringen ändrar tidsplanen för utredningen om budgetunderlag för den nya Havs- och vattenmyndigheten åren 2012-2014. Enligt den nya tidsplanen ska utredaren lämna ett budgetunderlag senast den 1 mars 2011. Ursprungligen var det tänkt att det förslaget skulle lämnats senast i augusti i år.
Myndighetens verksamhet ska starta 1 juli 2011. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid