Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Ultrafilter med direktfällning

Cirkulation 4/11

På Kvarnagårdens vattenverk i Var­berg testas en pilotanläggning för ultrafiltrering. Under försöken har man lagt till ett moment och direktfäller nu över membranet.

Pilotförsöket hos Vivab i Varberg handlar om framförhållning. I mätserier över 14 år så ser man att verkets huvudråvattentäkt, sjön Stora Neten, förändras med större mängder och allt mer nedbruten humus. Färgtalet har stigit från 8 till 16 mg Pt per liter sedan 1997. Även COD-halten har ökat under samma period.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid