Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Turbulens efter ökade kostnader

Cirkulation 6/14

Slutsumman för ombyggnaden av Ystads vattenverk i Nedraby blir väsentligt högre än förväntat. Sådant är i och för sig ganska vanligt. Litet ovanligt är dock att beslutande politiker blir så fullständigt överraskade som i detta fall.

Text/Jan Andersson

Ombyggnaden av vattenverket i Nedraby bedömdes kosta 110 miljoner kronor 2006. Den senaste kalkylen lutar åt nästan det dubbla. Politikerna överraskades. En ­revisionsrapport har publicerat omfattande kritik för brister i politisk styrning av projektet. En ansvarig politiker har avgått och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat sin tjänst. Lokaltidningen Ystad Allehanda har på ledarplats efterlyst en utredning om förhållandet mellan konsultbolaget Sweco och kommunens anställda. Vad var det som hände?

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid