Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Tillfälligt höjda kväveutsläpp i Katrineholm

VA-aktuellt

I Katrineholm har Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänt tillfälliga utsläppsvillkor under ombyggnaden av Rosenholms reningsverk. Värdet för resthalten av kväve i utgående vatten höjs från nuvarande 35 mg per liter vatten till 45 mg per liter

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid