Annons Kamstrup 2024

Tillbaka till 50-talet med sugrör

Cirkulation 6/12

Nästan fyra miljoner porösa “sugrör” ska hjälpa till att backa kalendern ett drygt halvsekel och återställa den naturliga vattenmiljön. Det är Mölleåverket i norra Stor-Köpenhamn som installerat membranteknik i sin ­strävan att bli Europas bästa avloppsreningsverk.

Sjösystemet uppströms Mölleåverket har dränerats ut sedan stora delar av regnvattnet alltmer började gå via dagvattenledningar till reningsverket. Den stora sjön Furesö, med sidosjöarna Bagsvaerd sö och Lyngby sö, har utloppet via den sinande Mölleå ut i Öresund. Området ingår i det europeiska samarbetet Natura 2000, som syftar till att bevara miljön och skapa rätt livsvillkor för platsernas naturliga arter.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid