Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Tekniskt fokus: Väl fungerande rening i kallt vatten

Cirkulation 7/08

Trots en mycket låg drifttem­peratur på bara 2°C har man vid ett litet reningsverk i Gällivare kommun etablerat en partiell ­nitrifikation av ammoniumkvävet.

Gällivare kommun är Sveriges näst nordligaste kommun, och den till ytan tredje största. Kommunen är också en mycket typisk glesbygdskommun, med knappt 19 000 invånare. Detta återspeglas också i VA-försörjningen. Med 19 vattenverk och 18 avloppsreningsverk ställs stora krav på den kommunala förvaltningen. Detta avspeglas i utvecklingen av glesbygdens avloppsförsörjning, och exemp­let Skaulo-Puoltikasvaara.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid