Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Tekniskt fokus: Tryckstabiliseringsventil förhindrar rörbrott

Cirkulation 8/08

TryckStabiliseringsVentil, TSV, är den svenska benämningen på en ventil som numera används flitigt utomlands, där man ­använder det engelska uttrycket Pressure Reducing Valve, PRV. Ventilen reducerar trycket men stabiliserar det också så att det matade rörnätet befrias från de tryckvariationer och tryckslag som så småningom leder till ­rörbrott.

Den vitala funktionen med en TSV är dess förmåga att kontrollera sekundärtrycket inom givna gränsvärden samt att den ger möjlighet till nattsänkning. Med en vanlig reduceringsventil går sekundärtrycket upp vid låga flöden. En TSV anpassar trycket efter behov (tid eller flöde) och man erhåller på så vis ett lägre tryck under en stor del av dygnet. Genom detta minskar läckningen samtidigt som rör­brottsfrekvensen går ned (vattenför­lusten genom befintliga läckor ändras med roten ur kvoten mellan det nya trycket och det tidigare – det vill säga att om trycket sänks med dividenden 2 minskar vattenförlusten med dividenden 1,4).

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid