Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Taxorna på väg uppåt

Cirkulation 5/12

VA-taxorna börjar röra sig uppåt i takt med att antalet förnyelseprojekt ökar. Flera kommuner har höjt VA-taxorna rejält i år. Cirkulation har tittat på årets taxor för att se om det går att urskilja några trender.

För drygt två år sedan granskade Cirkulation taxeutvecklingen 2009 i såväl Sverige som våra grannländer och Holland (se Cirkulation 3/10). Jämfö­relsen visade dels att Sverige hade de lägsta avgifterna, dels att de hade stigit mindre än i övriga länder.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid