Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Sverige klarar inte vattendirektivet

Cirkulation 1/13

Senast den 22 december förra året skulle åtgärderna i vattendirektivets åtgärdsprogram vara vidtagna och rapporterade till EU-kommissionen. Cirkulation har granskat Sveriges rapportering, som visar att hälften av de svenska vattenförekomsterna inte kommer att nå god status 2015, och troligen inte 2021 heller.

En av de viktigaste slutsatserna i EU-kommissionens Blueprint för att skydda Europas vattenresurser var att gällande lagstiftning måste följas (se Cirkulation 8/12). Det gäller såväl vattendirektivet som övrig lagstiftning som avlopps-, dricksvatten-, habitat, nitrat-, slam- och växtskyddsdirektiven med flera.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid