Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Sverige erkänner vatten som mänsklig rättighet

VA-aktuellt

FN:s råd för mänskliga rättigheter antog idag en resolution om rätten till rent dricksvatten och sanitet. Resolutionen antogs enhälligt av rådets 47 medlemsstater. Sverige stod tydligt bakom beslutet genom att vara en av 60 medförslagsställare till resolutionen.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid