Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Svårt att förenkla kemikalieupphandling

Cirkulation 5/13

Upphandling av vattenreningskemikalier är ett besvär för många kommunala VA-verk. För två år sedan samlades ­leverantörer och kunder på Cirkulations redaktion för att få igång en dialog om kemikalieupphandling. Nu är det dags att se hur långt dialogen nått.

Kemikalier är speciellt. Eller rättare sagt, de vatten som kemikalier ska rena är alla speciella. Inget är det andra likt, vilket gör det svårt med specifikationerna när det gäller upphandling av kemikalier.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid