Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Superförvaltningen sköter tre kommuner

Cirkulation 2/08

Nu är den igång – superförvaltningen i Mariestad som sköter VA och annan teknik i tre kommuner. På VA-sidan finns stora fördelar att hämta.

Från den första januari 2008 har samtliga gemensamma verksamheter som de tekniska kontoren i Mariestad, Töre­boda och Gullspångs kommuner arbetat med slagits ihop. Gata/park, fastigheter, städning och VA tillhör de verksamheter som numera sköts från stadshuset i Mariestad. Fjärrvärme och renhållning är exempel på verksamheter där lösningarna i de tre västgötakommunerna skilde sig åt så mycket att de inte ingår i det nya MTG-teknik.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid