Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Stora studier om dricksvatten och hälsa drar igång

VA-aktuellt

I november startade den tredje delstudien i Livsmedelsverkets stora studie om dricksvatten och hälsa i Sverige. I delstudien ska dricksvattendistributionen och hälsa studeras på flera platser i landet, under två år. I studien undersöks om olika händelser eller problem på dricksvattenledningsnätet kan påverka hälsan hos dricksvattenkonsumenter och vilka omständigheter som kan leda till störst risk. Delstudien kallas H2O Distribution och genomförs över hela landet i samband med händelser på ledningsnätet.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid