Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Stora problem med vattenförsörjningen

Cirkulation 8/10

Dricksvattenförsörjningen i Kina står inför stora problem. Speciellt allvarligt är det i södra delen av landet där över 300 miljoner människor inte har ­tillgång till rent vatten. I norra Kina är problemet istället bristen på vatten, och situationen där förvärras snabbt.

Parallellt med luftföroreningar utgör drickvattenförsörjningen ett stort pro­blem för Kinas storstäder, inklusive Peking. Med stigande levnadsstandard ökar också behovet av rent vatten.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid