Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Stor energibesparing vid Sternö reningsverk

Cirkulation 4/12

När en av blåsmaskinerna vid Sternö avloppsreningsverk i Karlshamn havererade blev inte bara blåsmaskinen utbytt. Istället förnyades hela luftningssystemet samt styrningen av syresättningen i en av reningsverkets två processlinjer. Energiförbrukningen minskade med cirka 65 procent.

Avloppsreningsverket på Sternö byggdes nytt under 1996 och togs i drift i slutet av samma år. Anlägg­ningen är dimensionerad för 26 000 pe och reningen sker i två parallella linjer. Fyra blåsmaskiner installerades till den för reningsprocessen helt avgörande syresättningen av bassängerna. Tre av blåsmaskinerna behövs drivas kontinuerligt för att klara basbehovet av syresättning medan den fjärde blåsmaskinen används som reserv eller vid särskilt hög belastning.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid