Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Sternö – allt eller inget i fosforavskiljningen

Cirkulation 4/08

I december 1996 invigdes det då nyuppförda reningsverket på Sternö i Karlshamns kommun. Trots god rening har periodvisa problem med slamflykt medfört överskridande av gränsvärden för fosfor. I år investeras drygt två miljoner kronor på ännu en ombyggnad av processens slamflöden.

I Cirkulation 3/97 berättades om Karls­hamns nya reningsverk. Såväl planerings- och upphandlingsarbetet som renings­processens utformning beskrevs då. Av hänsyn till nytillkomna läsare ges följande resumé:

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid