Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Spillvattensystemet klimatsäkrat i 25 år

Cirkulation 5/09

Kungsbacka kommun har byggt en ny huvudpump­station för spillvatten. Med den nya ­stationen räknar kommunen med att spillvattensystemet är klimatsäkrat i minst 25 år och ­dessutom slipper man i princip bräddningar.

Det var när den nya stads­delen Aranäs planerades som kommunens huvud­pumpstation från 1970 ham­nade för nära bebyggelsen. Efter att ha utrett möjligheterna att åtgärda lukt och buller vid den gamla pumpstationen togs beslutet att istället bygga en ny knappa 400 meter därifrån.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid