Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Sölvesborg bygger ut näten

VA-aktuellt

Sölvesborgs energi bygger ut det allmänna VA-nätet. Etapp 3 i den pågående utbyggnaden ska utföras av Svevia och omfattar vatten, spill och dagvattenledningar med tillhörande pumpstationer, diken samt dammar. Anbudssumman är 15 miljoner kronor.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid