Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Söderköping kan få mångmiljon vite

VA-aktuellt

Söderköpings kommun riskerar att få betala 20 miljoner kronor i vite till länsstyrelsen. Det är utsläppen av kväve från reningsverket som är för höga. Sedan 2004 har man haft en gräns på 15 milligram kväve per liter renat avloppsvatten. Sedan dess har man inte nått reningskraven under något enda enskilt år.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid