Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Socialdemokrater vill värna Vättern

VA-aktuellt

Nu vänder sig också Socialdemokraterna i Örebro län mot Försvarsmaktens önskan om utökade sina aktiviteter i Vättern. I ett uttalande från Socialdemokraternas i Örebro läns förtroenderåd konstaterar de attr både Vätternvårdsförbundet och Länsstyrelsen i Örebro län under senvintern beslutat föreslå Vättern som Riksintresse för dricksvatten.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid