Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Snabbare analyser effektivt mot bakterier

Cirkulation 7/13

Snabbare och snabbare bak­terieanalyser i dricksvatten kan minska antalet sjukdagar hos befolkningen. Gamla metoder som tagit dagar kan komplet­teras med indikatorer som ger svar på mindre än en timme.

Området bakterier är ofantligt. Det finns en miljon per milliliter färskvatten. Distributionsanläggningar för dricksvatten är täckta på insidan av en biofilm med bakterier som ger vattnet dess karaktär. Vi har tio gånger fler bakterieceller i kroppen än celler med mänsklig vävnad. Antalet arter är stort. Problemet är att skilja snälla och goda bakterier från dåliga och skadliga bakterier.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid