Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Snålt med vatten i Gävle

VA-aktuellt

Grundvattennivåerna i Gävle med omnejd är låga. Samtidigt har en råvattenbrunn vid vattenverket stängts av efter en lastbilsolycka. Nu uppmanas till sparsamhet.

Gästrike Vatten uppmanar invånarna i Gävle, Valbo, Forsbacka och Hedesunda att snåla på vattnet. Grundvattennivån i området är mycket låg efter en torr sommar och en torr höst. Dessutom har en råvattenbrunn vid vattenverket stängts av efter en lastbilsolycka med dieselutsläpp.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid